دوره پیرایش مردانه درجه 2 نخستین مرحله آموزش و دروازه ورود به شغل آرایشگری مردانه می باشد. اگر به شغل آرایشگری مردانه علاقمند هستید و قصد ورود به این حرفه را دارید، برای شروع ابتدا باید در دوره پیرایش مردانه درجه 2 نام نویسی کنید. در این دوره به صورت کاملا علمی و عملی با ابزارهای مربوط به کوتاه کردن مو (قیچی، دسته تیغ، ماشین، شانه)، تکنیک های اصلی کوتاه کردن مو و مدل های مردانه کلاسیک (پایه) آشنا خواهید شد.

مباحث آموزشی دوره پیرایش مردانه درجه 2 :

  • ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷت ﻣﺤﯿﻂ کار
  • تعامل و برخورد حرفه ای ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی
  • ﺷست و شوی ﻣﻮ، ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮی ﺳﺮ ﺑﺎ ﺷﺎﻧﻪ و ﻗﯿﭽﯽ
  • شانه و ﻣﺎﺷین
  • ﺗﺮﺳﯿﻢ و تصحیح ﺧﻄﻮط اﻃﺮاف ﺳﺮ و ﮔﺮدن
  • ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن رﯾﺶ
  • اصلاح صورت
  • براشینگ مو
  • و … 
,

مدرک اولیه آرایشگری

 دوره پیرایش مردانه درجه 2 مدرک اولیه آرایشگری برای شروع شغل آرایشگری نیاز به اخذ مدرک پیرایش مردانه درجه 2 هستید. ضمن آشنایی با ابزار و مواد تخصصی و کار دراین زمینه با نحوه آماده سازی محیط کار و نیز نحوه صحیح استفاده از ابزار کار آرایش و پ…