,

مدرک اولیه آرایشگری

 دوره پیرایش مردانه درجه 2  < مدرک اولیه آرایشگری > برای شروع شغل آرایشگری نیاز به اخذ مدرک پیرایش مردانه درجه 2 میباشد ضمن آشنایی با ابزار و مواد تخصصی و کار دراین زمینه با نحوه آماده سازی محیط کار و نیز نحوه صحیح استفاده از ابزار …